HRme е консултантска компания в областта на човешките ресурси, създадена с цел да предоставя качествени услуги на бизнеса. За нас човешките ресурси са много повече от администрация, те са създаване на взаимоотношения и ангажираност, изграждане на добро работодателско име, задържане на служители, и не на последно място – подбор и обучения.

Харесва ни да работим с предприемчиви хора, които развиват бизнеса си с хъс и целеустременост. Хора, които се отнасят към служителите си с грижа и внимание и които осъзнават колко е важно да бъдат полагани усилия в посока удовлетвореност и развитие.

Ние ще ви помогнем с външен поглед, работещи идеи и подкрепа при тяхната реализация. Силата ни е в бизнес опита, работата с хора на различни позиции, както и в умението ни да мислим извън рамката. Когато консултираме, ние го правим с мисъл, творчество и ясна визия какви са целите, които искаме да постигнем.

ЕКИПЪТ

Маргарита
Маргарита LinkedIn profile

Имам над 10-годишен опит в областта на човешките ресурси и маркетинга. Основната ми сила е в изграждането на стратегии за добър работодателски имидж и в подбора на кандидати за работа. Опитът ми ме научи, че инвестицията в добро име се отплаща не само с бързо и качествено наемане на правилните хора, но и с лоялни служители. В личен план, за себе си мога да кажа, че съм начинаеща майка на близнаци, която се опитва да си намери малко време за хубав концерт и срещи с приятели. 😊

Юлия
Юлия LinkedIn profile

HRme се оказа естественото продължение на моя 16-годишен опит в международна финансова институция. Като част от висшия й мениджмънт, бях пряко ангажирана с управлението на бизнес процеси и взаимоотношения. Познавам малкия и среден бизнес и знам колко усилия трябват, за да бъде той успешен. Силата ми е в оценка и подобрение на процеси, както и в обучения и изграждане на успешни връзки мениджър-служител. Когато не съм на работа, обичам да готвя, да странствам и да провокирам креативността си. 😊

УСЛУГИТЕ

ДОБРО
РАБОТОДАТЕЛСКО
ИМЕ

Ние вярваме, че всяка една компания, независимо от типа бизнес, големината или етапа на развитието си, се нуждае от целенасочени действия за изграждане и поддържане на добро работодателско име.

Да бъдеш известен като "страхотно място за работа" е една от най-добрите инвестиции от гледна точка на задържане на настоящите и привличането на нови служители.

На нас може да разчитате за:

 • анализ на сегашната ви репутация като работодател;
 • дефиниране на конкурентните ви предимства и корпоративна култура;
 • (онлайн) позициониране на организацията като работодател;
 • ангажиране на всички служители в процеса по затвържаване на работодателския имидж.
АНАЛИЗ НА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

Най-видимите измерители за бизнес успех са клиентската удовлетвореност и печалбата. Зад това стоят ангажираността и приносът на всеки един човек във вашата компания. Ангажираност се гради с комуникация, уважение и ясно дефинирани очаквания. Приносът зависи пряко от това доколко ефективно използвате силните страни на вашите служители.

Ние ще сме ви полезни като направим "снимка" на вашата компания, за да разберем:

 • как измервате представянето на служителите си;
 • покриват ли се взаимните ви очаквания;
 • ефективна ли е комуникацията на всички нива.

След това ще предложим конкретни мерки, които заедно да приложим във вашата компания.

ПОДБОР

Много от хората, които биха се вписали идеално във вашата компания са вече ангажирани с друга работа и не търсят активно промяна. В HRme знаем как да привлечем тяхното внимание и ще ви спестим ценно време.

Тук, ние ще ви помогнем с:

 • анализ на нуждите от нови служители за компанията;
 • дефиниране на профила на бъдещия служител (личностен и професионален);
 • организацията на цялостния процес на подбор (от обява до предложение за започване на работа).
ОБУЧЕНИЯ

Не е достатъчно само да наемете опитни и знаещи хора. За да носят допълнителна стойност за компанията ви, те трябва непрекъснато да надграждат уменията си и да са в крак с новите тенденции.

Ние ще организираме и проведем обучения, като първо ще дефинираме специфичните ви нужди и след това ще измерим реалния ефект за компанията.

Основните теми, по които можем да предложим обучения са:

 • Управленски умения
 • Обучения за специалисти Човешки ресурси
 • Управление на клиентски взаимоотношения
 • Бизнес обучения

АБОНАМЕНТЪТ

Опитът ни показва, че бизнес успехът не е еднократно действие, а процес. Също както и работата с хора.

Когато развивате нов бизнес, най-вероятно фокусът ви е върху приходите, паричния поток и привличането на нови клиенти. И често не достига време да обърнете внимание на хората си. Доволни ли са? Мотивирани ли са? Ефективни ли са?

Когато вече сте изградили бизнеса си, вероятно имате нужда да настроите HR процесите си, да развиете мениджърските умения на ключовите си хора, да обучавате служителите си и да изградите фирмена култура, която отговаря на вашите ценности.

И в двата случая HRme Абонаментът ще ви помогне да постигнете целите си. Заедно ще изградим идеалната организация, така както си я представяте вие и ще оформим екипа от хора, който ви е нужен.

Какво представлява HRme абонаментът? За определен период от време (например 3, 6 или 12 месеца) ще имате на разположение HR специалисти, които ще работят по ваши проекти (създаване на HR процеси, подобряване на работодателско име, оценка на представянето и ангажираността на служителите ви, обучения на определени от вас теми и др.).

Обадете ни се за среща и ние ще изготвим първоначален HR анализ, който да послужи за основа на следващите инициативи в компанията.

КОНТАКТИ

E-mailhrme@hrme.eu
Location1000 София, ул. Раковски 140
(вход откъм ул. Хан Аспарух)

Тема

Запитване